صفحه اصلی

 

 

 • فایل — -فایل جزوه -477)
  3-2 ویژگی ها و عناصر حزب144-2 تاریخچه شکل گیری احزاب 155-2 کارویژه های احزاب176-2 احزاب و دموکراسی217-2 نقش ایدئولوژی در کارکرد احزاب258-2 نظریه های احزاب281-8-2 نظریه نهادگرا282-8-2 نظریه آلموند303-8-2 نظریه نوسازی سیاسی334-8-2 نظریه تاریخی345-8-2 نظریه توسعه گرا346-8-2 نظریه کارکردگرایانه357-8-2 نظریه ساختارگرای لاپالومبارا و واینر389-2 نتیجه گیری39فصل سوم: چالش های دموکراسی سازی در عراق1-3 مقدمه422-3 چرایی فروپاشی حکومت بعث423-3 چالش های بحران بین المللی عراق484-3 موانع و مشکلات دموکراسی سازی در عراق 501-4-3 عدم شکل گیری صحیح دولت – ملت سازی 502-4-3 حضور گروههای رادیکال تروریستی در عراق543-4-3 ساختار ناهمگون سیاسی و دموکراسی سازی در عراق 614-4-3 رقابت های قومی و مذهبی625-4-3 افزایش خشونتهای ناشی از حضور آمریکا695-3 نتیجه گیری70فصل چهارم:نقش احزاب در دموکراسی سازی عراق جدید1-4 مقدمه732-4 جایگاه گروه های اجتماعی و نقش آنها در ساختار سیاسی عراق جدید733-4 تحولات جدید در صحنه سیاسی و موقعیت اقوام و گروه ها در حکومت جدید عراق804-4 رویکرد آمریکا به احزاب عراق 815-4 غلبه فرهنگ و باورهای قوم محور و مذهبی بر تحزب و بازگران گروهی 876-4 رویکرد و اهداف گروههای سنی در دموکراسی سازی عراق907-4 رویکرد احزاب شیعی به دموکراسی سازی 928-4 سقوط صدام و طرح تثبیت فدرالیسم در عراق939-4 عوامل زمینه ساز عدم تاثیرگذاری احزاب عراق بر فرآیند دموکراسی […]
 • فایل — -فایل جزوه -664)
  3-1- طرح تحقیق 1093-2- جامعه آماری 1093-3- روش نمونه گیری 1093-4- شیوه اجرا 1093-5- ابزارهای پژوهش 1103-5-1- مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل براون برای اختلال بدشکلی بدن 1103-5-2- پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن ( BDDQ) 1113-5-3- پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم 1123-5-4- پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی 1143-5-5- پرسشنامه فوبی اجتماعی 115  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : avafile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :  Search 3-5-6- پرسشنامه نگرش‌های خوردن 1163-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 118فصل چهارم: یافته‌های پژوهش4-1- مقدمه 1194-2- یافته‌های توصیفی 119 عنوان صفحه4-3- یافته‌های استنباطی 126 4-4- یافته‌های جانبی 135فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1- مقدمه 1535-2- بحث و نتیجه گیری 1535-3- محدودیت‌ها 171 5-4- پیشنهادات 172 - فهرست منابع فارسی- فهرست منابع انگلیسی- پیوست‌ها- روی جلد، صفحه تاییدیه اعضاء کمیته و چکیده به زبان انگلیسی فهرست جدولهاعنوان جدول4-1: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب جنسیتجدول4-2: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب سنجدول4-3: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهلجدول4-4: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب محل سکونتجدول4-5: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب مقطع تحصیلیجدول4-6: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلیجدول 4-7: توزیع نمونه بر حسب نارضایتی و نگرانی از […]
 • فایل دانلود پژوهش ارشد : تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی
    عنوان کامل جزوه :  تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی قسمتی از متن جزوه : روش تاکسونومی عددی تاکسونومی عددی یک روش آماری برای تعیین واحدها یا انواع چیزهای همگن، در یک فضای n بعدی بدون استفاده از رگرسیون، واریانس یا آنالیز همبستگی می باشد.روش تاکسونومی قادر است که یک مجموعه را به زیر مجموعه های کم وبیش همگن تقسیم کرده و یا به عنوان مقیاسی برای شناخت درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی، مورد استفاده در برنامه ریزی قرار بگیرد(بید آباد، 1362).در این روش معمولا یکی از مناطق مورد مطالعه به عنوان منطقه ایده آل انتخاب شده و مناطق دیگر را بر مبنای آن درجه بندی می کنند.بدین ترتیب تفاوت یا فاصله هر منطقه از منطقه ایده آل معین می شود در مواردی که تعداد مناطق مورد مطالعه زیاد بوده و از ناهمگنی بالایی نیز برخوردار باشند در این صورت تعیین یک منطقه به عنوان نقطه هدف و ایده آل و درجه بندی سایر مناطق بر مبنای آن و ارائه برنامه برای رسیدن سایر مناطق به سطح توسعه یافتگی منطقه ایده آل چندان منطقی و ممکن به نظر نمی رسد.برای رفع این مشکل می توان نقاط یا مناطق مورد مطالعه را ابتدا به چند گروه همگن تر تقسیم بندی کرده و سپس در درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطه یا منطقه ایده آل اقدام نمود. مجموع این فرآیند را می توان از روش تاکسونومی عددی انجام داد.تکنیک اجرای آنالیز تاکسونومی در قالب چندین مرحله، به شرح […]
 • فایل — -فایل جزوه -648)
  TOC \o "1-1" \h \z \u مقدمه PAGEREF _Toc411791988 \h 1تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن PAGEREF _Toc411791989 \h 1سؤال ها و فرضیه‌ها PAGEREF _Toc411791990 \h 4پیشینه و روش تحقیق PAGEREF _Toc411791991 \h 5فصل اول: ماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه1-1 مباحث اصطلاحی PAGEREF _Toc411791994 \h 81-2 مباحث تاریخی PAGEREF _Toc411791995 \h 151- 3- مقایسه انتقال طلب و دین با سایر عقود مشابه PAGEREF _Toc411791996 \h 211-3-1 مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب و دین PAGEREF _Toc411791997 \h 211-3-2 مقایسه عقد حواله با انتقال طلب و دین PAGEREF _Toc411791998 \h 241-3-3 مقایسه Delegation با عقد حواله PAGEREF _Toc411791999 \h 311-3-4 مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب و دین PAGEREF _Toc411792000 \h 321-4 تبیین سنتی مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق خارجی PAGEREF _Toc411792001 \h 371-4-1 مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی PAGEREF _Toc411792002 \h 371-4-2 تعهد PAGEREF _Toc411792003 \h 371-4-3 انتقال و تبدیل تعهد و دین PAGEREF _Toc411792004 \h 391-4-4 آثار انتقال PAGEREF _Toc411792005 \h 451-4-5 انتقال دین PAGEREF _Toc411792006 \h 481-4-6 انتقال دین در حقوق خارجی PAGEREF _Toc411792007 \h 511-4-6-1 انتقال دین در حقوق فرانسه PAGEREF _Toc411792008 \h 511-4-6-2 انتقال دین در حقوق آلمان PAGEREF _Toc411792009 […]
 • فایل — -فایل جزوه -540)
  2-1-2-1 تحقیقات مقدماتی 452-1-2-2 تفتیش و ضبط داده ها 462-1-2-3 جمع آوری، ذخیره و ارائه ی ادله ی اثبات 482-2 راهکارهای مبارزه 502-3 حقوق کیفری ایران 542-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند 572-4-1 عنصر قانونی 592-4-2 عنصر مادی و صور مختلف تحقق بزه 59الف: جرایم دسته اول 60ب: جرایم دسته دوم 61ج: جرایم دسته سوم 612-4-3 عنصر روانی 682-4-4 ضمانت اجرا 692-4-5 کیفیت مشدده 722-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا 732-4-7 معاونت در جرم 732-4-8 شروع به جرم 742-4-9 کیفیات مخففه 742-4-10 اعمال تعلیق و آزادی مشروط 752-5 تجاوز به حریم خصوصی 752-5-1 عنصر قانونی 762-5-2 رکن مادی 762-5-3 عنصر روانی 802-5-4 ضمانت اجرا 81فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت 823-1 گسترش تدابیر امنیتی 833-1-1 تعریف تدابیر امنیتی 843-1-2 تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبکه ای 853-2 مسائل علوم جنایی 893-2-1 پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی 891- تدابیر امنیتی اختیاری برای کاربران 902- اجرای تدابیر امنیتی 913- آموزش و ارعاب مرتکبین بالقوه 923-2-2 بزه دیده شناسی 933-3 پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی 963-3-1 روش های پیشگیری وضعی 973-3-1-1 پیشگیری بزه دیدگی جنسی 973-3-1-1-1 ماهیت جرایم بدون بزه دیده 973-3-1-1-2 نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی 993-3-1-2 استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف […]
 • فایل دانلود پژوهش : تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها
    عنوان کامل جزوه :  تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها قسمتی از متن جزوه : مدل مشخصه ها PCP : فیلیپ و هازلت مدلی سلسله مراتبی ارائه نموده اند که بر پایه سه طبقه از مشخصه ها قرار دارند آنها این مشخصه ها را که عبارتند از : مشخصه اساسی ، مرکزی و حاشیه ای به شکل هرمی نشان داده اند . (نمودار شماره 2-14) که مشخصه های اساسی در رأس هرم ، مشخصه های مرکزی در مرکز و مشخصه های حاشیه ای در قاعده آن قرار می گیرند هر چه از رأس هرم به سمت قاعده آن نزدیک می شویم از اهمّیّت مشخصه ها کاسته میگردد. مشخصه های اساسی که در رأس هرم قرار دارند مجموعاً بیشترین تأثیر تعیین کننده را بر تمایل مشتری به سمت سازمانی خاص داشته و بزرگترین تأثیر را بر سطح رضایت دارد . آنها به عنوان آخرین محصول یا خروجی حاصل از تماس یا برخورد با خدمت تعریف می شود . به عبارت دیگر آنچه که مشتری انتظار دارد به آن دست یابد و یا حتی استخراج آنچه که مورد انتظار است هنگامی که فرآیند خدمت به نحوی مطلوب کامل می شود . مشخصه های مرکزی که در مرکز هرم واقع هستند می توانند به بهترین وجه به عنوان ترکیب افراد ، فرآیندها و ساختار سازمانی خدمات که مشتریان از طریق آن می بایست تعامل برقرار کرده یا مذاکره کنند تا به مشخصه های اساسی دست یابند ، تعریف گردد . (حفیظی ،روح اله،1387 ،49 ) سوّمین سطح مدل بر مشخصه های حاشیه ای تمرکز دارد که به منظور تمامیّت بخشیدن به رویارویی با خدمت […]
 • فایل — -فایل جزوه -636)
  وعنوان صفحهب - رمز نگاری نامتقارن................................................................................................................................................... 51بند دوم : امضاء دیجیتال ....................................................................................................................................... 51الف - شناخت امضاء دیجیتال......................................................................................................................................... 52 ب - ایجاد امضاء دیجیتال.......................................................................................................................................... 53بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ........................................................................................................ 53گفتار پنجم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی........................................................................................................... 56گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی............................................................. 58  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : avafile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید : […]