مقالات و پایان نامه ها

معرفی استارتاپی برای بهترین خرید لوازم و تجهیزات پزشکی

امروز تصمیم گرفتیم یکی از بهترین استارت‌آپ‌های حوزه پزشکی را خدمت شما معرفی کنیم. برای این کار تا پایان نوشته را دنبال کنید. در بازار لوازم و تجهیزات پزشکی بسیاری از افراد در خرید به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (547)

فصل اولکلیات1-1 بیان مسأله مدرنیته زادگاه رمان است، نوع ادبی نوظهوری که به تعبیر میخاییل باختین کیهان شناسی مرکززدایی شده گالیله را در ساختار چندآوایی1 خود بازمی تاباند. به لحاظ تاریخی نیز تقارن محاکمه گالیله Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (546)

ارزش قراردادها دراسلام————————————————-521-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام—————————————531-1)قراردادموقت——————————————————541-1-1)قراردادامان—————————————————–54شرایط قرارداد امان—————————————————–55آثارقرارداد امان——————————————————–562-1-1)قرارداد هدنه—————————————————-56طرفین قرارداد هدنه—————————————————–57آثارقرارداد هدنه——————————————————-571-2)قرارداددائم ——————————————————-581-1-2)قرارداد صلح—————————————————-58آثارقرادداد صلح——————————————————-592-1-2)قرارداد ذمه—————————————————–59ماهیت قراداد ذمه——————————————————61تعریف دارالذمه——————————————————-62میزان جزیه———————————————————-63تکالیف اهل ذمه——————————————————-64حقوق اهل ذمه——————————————————–66– فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنتبخش اول:دیدگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (544)

2-4-2- فرق خواطر چهارگانه362-5- نفی خواطر و ضرورت آن412-6- ضرورت نفی خواطر با نگاهی دیگر44خلاصه46فصل سوم: روشهای نفی خواطرمقدمه483-1- روشهای نفی خواطر در عرفان اسلامی493-1-1- ذکر503-1-1-1- مراتب ذکر523-1-1-2- آداب و شرایط ذکر543-1-1-3- اذکار وارده برای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (543)

بخش چهارم: جهانشناسی86بخش پنجم: فرشتهشناسی88فصل سوم90آیین گنوسی90بخش اول: خاستگاه و منابع آیین گنوسی91آیین گنوسی91خاستگاه92بنیانگذار94منابع گنوسی: آثار مخالفان97آثار و نوشته های گنوسیان105متون نجع حمادی107بخش دوم: مکاتب و شخصیتهای مهم گنوسی116شمعون مغ116باسیلیدس118والنتینوس122مرقیون126هرمس مثلث133 در این سایت فقط Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (542)

گفتار دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………….. 50مبحث دوم: نص قانونی …………………………………………………………………………………………………… 52فصل دوم: وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………………….. 53مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) …………………………………………………………………………………………. 53گفتار اول: تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 53گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….. 54مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………… 54گفتار اول: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (540)

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق61-4- اهداف تحقیق71-5- قلمروتحقیق81-5-1- قلمرو مکانی:81-5-2- قلمرو زمانی81-6-تعریف واژه‏ها ، مفاهیم ومتغیرها81-6-1-تعریف نظری81-7- نوع متغیرها101-7-1-متغیر ملاک101-7-2-متغیر پیش بین10خلاصه10فصـل دوم11مروری برادبیات موضوع11مقدمه122-1- بخش اول:استعداد خستگی شغلی122-1-1- ریشه لغوی خستگی122-1-2- مفاهیم و Read more…

By 92, ago